Картошка по польски перевод


Картошка in Polish - Russian-Polish Dictionary

ru картошку?

OpenSubtitles2018.v3pl Nie daj się zabić

ru Как насчет подготовки долбанной картошки?

OpenSubtitles2018.v3pl Ostatnie, co powiedziała, to " Detektyw Hoffman "

ru Том почистил картошку.

tatoebapl Tylko Sokrates, nie Ty!

ru Только я отдал бы все замшелые статуи Греции за один только запах рыбы с жареной картошкой... ...

OpenSubtitles2018.v3pl Wszystkie zespoły na pozycje

ru Я сделаю бургеры и картошку, а также любого парня без будущего.

OpenSubtitles2018.v3pl W tym przypadku w nagłówku umieszczony zostanie zapis

ru Можно засадить ее картошкой или тыквой, хотя....

OpenSubtitles2018.v3pl Prawa głosu akcjonariuszy ***I (art. # Regulaminu) (głosowanie

ru Если хочешь картошки.

OpenSubtitles2018.v3pl W artykule # ust. # dodaje się następujące zdanie: Udział w procedurach zawierania umów za pośrednictwem organizacji międzynarodowych lub współfinansowanych przez państwo trzecie jest określony w rozporządzeniu (WE) nr.../# Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia... w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

ru Я принесла картошку.

OpenSubtitles2018.v3pl Wciąż jesteś w gorącej wodzie kąpany, Johnny

ru В моем случае, самое тяжелое следить за его игрушками, убедиться что он съел что-нибудь кроме жареной картошки...

OpenSubtitles2018.v3pl Należy wreszcie podkreślić, że konieczne jest uzyskanie ogólnej spójności polityki Unii Europejskiej prowadzonej w różnych dziedzinach, w celu uniknięcia sprzeczności

ru Значит, рыба с картошкой!

OpenSubtitles2018.v3pl Ty też powinieneś postawić, ile możesz

ru Картошку и большой коктейль.

OpenSubtitles2018.v3pl Mimo tego jest piękny

ru Когда я родился, там были только гамбургеры и картошка.

OpenSubtitles2018.v3pl Warunki dokonywania wpisów dotyczących obywateli państw trzecich, którzy mogą korzystać z prawa do swobodnego przepływu w obrębie Wspólnoty

ru И, может быть, чизбургер и картошку фри, пока я ещё могу съесть их.

OpenSubtitles2018.v3pl Powiedzieli, że to najwierniej oddający rzeczywistość film o Wietnamie... jaki widzieli

ru Это все еще картошка.

OpenSubtitles2018.v3pl Komisja przyjmuje rozporządzenie, o którym mowa w ust. #, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. # ust. #, i w terminie # dni od zakończenia tej procedury

ru Эй, это проклятая картошка моя.

OpenSubtitles2018.v3pl w sekcji C dodaje się pkt # w brzmieniu

ru Я научу тебя чистить картошку.

OpenSubtitles2018.v3pl Dostępność biologiczna digoksyny może być nieznacznie zmniejszona przez Enviage

ru Ты знаешь, мне здесь становится всё труднее хорошенько сварить картошку.

OpenSubtitles2018.v3pl Tych informacji na razie wystarczy

ru Эта картошка была как минимум на пять с плюсом!

OpenSubtitles2018.v3pl Wszystko, co ci powiedzieli, było kłamstwem

ru Я часто вспоминаю первые два года в Сибири, когда чай мы пили вприкуску с картошкой.

jw2019pl Jesteś za młody i za.... niski na występy z takimi jak my zawodowcami

ru Но в них не входит чистка картошки.

OpenSubtitles2018.v3pl Od dłuższego czasu... staramy się zrozumieć, dlaczego tak bardzo ci zależy, by postępować wbrew naszej woli

ru – Лила, передай, пожалуйста, картошку.

OpenSubtitles2018.v3pl Jesteś mi winna

ru Картошка из Америки.

OpenSubtitles2018.v3pl Zbyt dużo nacjonalizmu oznacza wojnę”.

ru А ведь он любит их жареную картошку.

OpenSubtitles2018.v3pl Nalał w gacie

ru Картошки, как Митону.

OpenSubtitles2018.v3pl Numer pomocy

ru На прошлой неделе я затолкала туда картошку в форме пениса.

OpenSubtitles2018.v3pl zmieniająca decyzję Komisji #/#/WE w odniesieniu do uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia stosowanych w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz

potato - Перевод на польский - примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Волшебное слово ... " картофель ".

Я видел, как картошка прошла через капот машины.

Widziałam, jak ziemniak przebił maskę samochodu.

Три килограмма картофеля и хлеба.

А потому что вы любите сладкую картошку фри.

Бланшированный или отварной, а затем протертый картофельный продукт .

Produkt z blanszowanych lub gotowanych, a następnie tłuczonych ziemniaków .

Замочите ломтики картофеля в миске с теплой водой на 10-15 минут.

Moczyć plastry ziemniaków w misce z ciepłą wodą na 10-15 protokół.

Несколько kallförrråd и отапливаемый гараж. Вино и картофеля погреб 1911 нижняя палата.

Kilka kallförrråd i ogrzewany garaż.Wino i piwnica ziemniaków 1911 pod Domem.

Сортировочный стол для картофеля ZFZ-0 оснащен четырьмя станциями для ручного удаления темных пятен.

Stół do sortowania ziemniaków typu ZFZ-0 jest wyposażony w cztery stanowiska do oczkowania, a stół ZFZ-1 w sześć stanowisk.

Кроме того, 85% растения картофеля съедобно.

Прекрати, ты имеешь ввиду старую картошку .

Три килограмма картофеля и хлеба.

Однажды он воткнул ей в голову картофелечистку .

Kiedy wbił jej w głowę nożyk do obierania ziemniaków .

Сверните с кровати эту большую картошку .

Stocz już tego wielkiego ziemniaka z łóżka.

Вы убиваете меня машинами для очистки картофеля .

Я делаю отличную паэлью, картофельных и лепешки с грибами.

Gotuję wspaniałą paellę, tortille z ziemniakami i grzybami.

Все хотят разные сорта картофеля , поэтому я их делаю.

Я ожидал большего от смелого художника побега, меньше клетки картофеля .

Spodziewałem się bardziej spektakularnych ucieczek, a nie ziemniaka w celi.

Картошка , растение, что-то живое.

И что-то не так с картошкой .

Противозаконно заставлять женщину носить мешок с картошкой со значком.

Bardziej nielegalne jest kazać kobiecie nosić worek na ziemniaki z policyjną plakietką. .

картофель перевод польский | Англо-польский словарь

ziemniak nm.
Волшебное слово ... "картофель". Magiczne słowo ... на "земняк".
Я видел, как картофель пробил капот машины. Widziałam, jak ziemniak przebił maskę samochodu.
ziemniaczany
Вот говорят "картошка", итак ... Tutaj mówiąc "ziemniaczany" więc ...
ziemniaczanej
Затем поместите в корзину для мусора смесь 50/50 ржаной муки и картофельного крахмала. Mieszanką mąki żytniej i ziemniaczanej 50/50 należy obsypać równomiernie wnętrze koszyka tak, aby wszelkie powierzchnie były pokryte.
Еще переводы и примеры: ziemniaczane , ziemniaczana
Круто! 2012.11.30 Более двух лет на кукурузных и картофельных полях Великой Польши. Классно! 2012.11.30 Ponad dwa lata w kukurydziano-ziemniaczanych polach Wielkopolski.
И потому что вы любите картофель фри из сладкого картофеля. I dlatego, że lubisz frytki ze słodkich ziemniaków.
.

a potato - Перевод на польский - примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Я знал, что ты должен приготовить картофеля .

Wiedziałem, że mieli ugotować ziemniak .

На вкус как артишок и картофель. родила ребенка.

На smakuje jakby karczoch i ziemniak mieli dzieci.

Однажды он воткнул ей в голову картофелечистку .

Kiedy wbił jej w głowę nożyk do obierania ziemniaków .

Кто-то засунул картошку в нашу выхлопную трубу.

Ktoś włożył ziemniaka w rurę wydechową.

Как приготовить картошку примерно 6000 различных способов.

Jak ugotować ziemniaka na 6000 rónych sposobów.

Вы научили меня, что люди готовы на все за картошку .

Вы научили меня, что люди готовы на все за картошку .

Nauczyłeś mnie, że ludzie zrobią wszystko za ziemniaka .

Я сказал ей закопать картошку на заднем дворе.

Poradziłem, żeby zakopała ziemniaka w ogrodzie.

Йодль: Только вместо картофеля мы стреляем пылающей стрелой.

Tylko że zamiast ziemniaka wystrzelimy płonącą strzałę.

Чтобы пробить картошку , нужны две руки.

Potrzeba dóch rąk, żeby strzelić przez ziemniaka .

Я продолжаю говорить вам, что я не , а картошка .

Я знал, что ты должен приготовить картофеля .

Wiedziałam, że powinnaś ugotować ziemniaka .

Средне-редкая и картошка , пожалуйста.

Убийство с помощью чего-то, что по скорости, силе и скорости приближается к картофелю .

Zamordowany przez coś, co w przybliżeniu ma prędkość, siłę i tempo ziemniaka .

Они использовали картошку , чтобы включить лампочку.

Никакая раса людей прекраснее не знала ... очищать картофель .

Żadna doskonalsza rasa ludzka nigdy wcześniej ... nie obrała ziemniaka .

Где еще вы могли бы увидеть картофель в форме утки.

Gdzie indziej mógłbyś zobaczyć ziemniaka w kształcie kaczki.

Итак, я разработал картофель , содержащий дополнительные питательные вещества.

Opracowałam ziemniaka , który ma dodatkowe składniki pokarmowe.

Я знаю, что вы приобрели картофеля у семьи Маргольд.

Wiem, że zdobyłaś ziemniaka od Margoldów.

Просто милая молодая женщина с швейной иглой и картошкой .

To tylko miła dziewczyna z igłą krawiecką i ziemniakiem . .

POTATO - Перевод на польский

EnglishЕго последнее достижение - это биоразлагаемая детская игрушка, сделанная из картофельного крахмала .

Najnowsze osiągnięcie: zabawki ze skrobi kartoflanej, które można kompostować.

English Традиционные блюда включают картофеля, пельменей с овечьим сыром и щи с сосисками.

Tradycyjne potrawy kuchni słowackiej to haluszki z bryndzą i kapuśniak z kiełbasą.

АнглийскийЯ также рекомендую Комиссии обратить внимание на отрасль картофеля в Северной Ирландии.

Zachęcam również Komisję, aby przyjrzała się sektorowi ziemniaków w Irlandii Północnej.

EnglishThe скромный картофель - и я потратил долгое время, 25 лет, готовя их.

Ото скромный земняк. ~~~ Spędziłem 25 lat przygotowując je.

На самом деле, мы съели так много сладкого картофеля, что я стал апельсином со сладким картофелем .

Jedliśmy ich tyle, że w końcu zrobiłam się pomarańczowa.

И вот, я начал сморщивать картофельных пятен, чипсов, а также крендели.

Zacząłem więc układać kawałki Chipsów ziemniaczych i Precli.

English Проблема опять вернулась, а это какая то горячая картошка .

Problem wraca, więc jest to taki "gorący kartofel".

EnglishCorbett Farms заявляют, что этот год показал ценность опрыскивания для предотвращения заражения картофеля.

Według Corbett Farms, w tym roku mogliśmy przekonać się o znaczeniu oprysków dla zapobiegania zarazie ziemniaczanej.

EnglishЧто он фактически сделал, так это то, что он переименовал potato .

To czego efektywnie dokonał to zmiana marki ziemniaka.

EnglishIt хочет видеть, как мы имеем дело с этим горячим potato .

Rada oczekuje, że zajmiemy się tą delikatną i drażliwą kwestią.

Английский Амилопектин Картофельный крахмал Стеарат магния

amylopektyna skrobia ziemniaczana stearynian magnezu laktoza

English Итак, это попытка сделать картофеля крахмалопластом.

Można wykorzystać olej roślinny, ale też krochmal.

EnglishДо сих пор сменявшие друг друга председательства Союза не более чем передали горячую картошку следующему в очереди.

Jednakże kolejne prezydencje Unii nie czyniły nic ponad przekazywanie pałeczki następnej w kolejności prezydencji.

EnglishThere не было единой позиции до июня этого года - но теперь они передают ее в парламент как горячая картошка .

Do czerwca 2008 roku nie było wspólnego stanowiska, a teraz podrzucono je Parlamentowi niczym kukułcze jajo.

English Покрытие: маннит (E421), растворимый крахмал (, картофель, ), тальк (E553B), диоксид титана (E171), аспартам (E951)

Otoczka: маннит (E421), skrobia ziemniaczana (rozpuszczalna), ток (E553B), tytanu dwutlenek (E171), аспартам (E951).

На самом деле, эти предметы, которые находятся в комнате, меняют то, насколько испытуемые думают, что им понравятся чипсы potato .

każdy z was tego doświadczył, nawet jeśli nigdy nie byliście w naszym labratorium aby jeść Chipsy.

EnglishThat a определенная разновидность potato , определенный вид наркотиков, кросс sativa-indica Cannabis, может что-то сказать о нас.

To, że pewien rodzaj ziemniaka, pewien narkotyk, że krzyżówka cannabis sativa i indica ma coś do powiedzenia o nas samych.

Английский Картофель Руководитель: Ты собираешься приготовить нас, Вуди?

Пан Бульва: A co, zmusisz nas Chudy?

English Вместо того, чтобы искать решение между 27, горячие картофеля решения о признании были переданы в государства-члены.

Zamiast dążyć do wypracowania rozwiązania przez całą UE, проблема uznania przerzucono na państwa członkowskie.

EnglishEuropean fishing policy is a hot potato , потому что она затрагивает очень много могущественных национальных интересов.

Europejska polityka rybołówstwa jest jak gorący ziemniak, od którego należy trzymać się z daleka, ponieważ dotyczy tak wielu potężnych interesów krajowych..

Смотрите также